【Phông chữ nét vừa】

2 thoughts on “Medium”

  1. Tui là khách vãng lai

    Hụ hụ, Nhey-sama mãi đỉnh!!!! Một lòng trung thành cùng đế chế Sora trường tồn vinh quang!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top